Gastouderbureau InterKid Den Haag

Gastouderbureau InterKid verzorgt al ruim 12 jaar in de regio Den Haag kleinschalige kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar bij de gastouder en vraagouder thuis.

Niet de grootte van ons bedrijf, maar het belang van het kind en de mate van tevredenheid van onze gast- en vraagouders motiveert ons om elke dag met veel enthousiasme aan het werk te gaan.

Onze kinderopvang staat voor:

 • Spelenderwijs ontwikkelen
 • Natuur- en techniekbeleving
 • Gezonde voeding
 • Positief opvoeden

Gastouderbureau InterKid kenmerkt zich door:

 • een zorgvuldig samengesteld gastouderbestand
 • een hechte samenwerking met onze gastouders
 • optimale communicatie met de (groot)ouders

Heeft u vragen? Wij helpen u graag!
Neem contact met ons op:

Gastouderbureau InterKid Den Haag

Gevestigd in Duinoord Business Center

Sweelinckplein 1
(graag op afspraak)
2517 GK Den Haag
tel. 070-364 29 51
Ma t/m vr 9.00 – 17.00
e-mail: Stel ons een vraag!

 

inloggen

LRKP: 468506913
(klik hier voor onze inspectierapporten)
KvK: 27193031

 

Heeft u vragen? Wij helpen u graag!
Neem contact met ons op:

Gastouderbureau InterKid Den Haag

Gevestigd in Duinoord Business Center

Sweelinckplein 1
(graag op afspraak)
2517 GK Den Haag
tel. 070-364 29 51
Ma t/m vr 9.00 – 17.00
e-mail: Stel ons een vraag!

 

inloggen

LRKP: 468506913
(klik hier voor onze inspectierapporten)
KvK: 27193031

 

Wat is gastouderopvang?

Gastouderopvang onderscheidt zich van reguliere opvang door:

 • Kleinschaligheid (vaste groepsbegeleidster, optimale hechting, veel aandacht voor de kinderen)
 • Pedagogische afstemming (ouders kunnen wensen beter aangeven, kind krijgt zorg op maat)
 • Huiselijkheid (kinderen beleven in het echt dagelijkse ervaringen)
 • Flexibiliteit
 • Betaalbaar

Gastouderopvang is door de overheid erkende kinderopvang en daardoor kunt u in aanmerking komen voor Kinderopvangtoeslag

Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tot 13 jaar opvangen waarvan:

 • maximaal 5 kinderen tot 4 jaar;
 • maximaal 4 kinderen tot 2 jaar;
 • maximaal 2 kinderen tot 1 jaar.

Dit maximum aantal kinderen is inclusief de eigen kinderen (tot 10 jaar) van de gastouder.

Wat doet gastouderbureau InterKid?

 • Wij gaan kosteloos voor u op zoek naar een passende gastouder
 • Wij dragen klanten aan voor de gastouder en helpen bij opzetten eigen bedrijf
 • Wij kunnen altijd vervanging regelen wanneer gastouder ziek of met vakantie is
 • Wij draaien minstens 2 keer per jaar mee op de groepen en kijken of de kinderen zich veilig voelen en voldoende uitdaging krijgen om zich optimaal te ontwikkelen.
 • Wij evalueren halfjaarlijks met de gast- en vraagouder of zij tevreden zijn over de opvang
 • Wij organiseren trainingen (positief opvoeden, interactie vaardigheden, Kinder EHBO en interactief voorlezen)
 • Wij organiseren veldworkshops in het bos, op het stand en in kinderboerderijen
 • Wij ontwikkelen speel- en ontdekmateriaal gericht op het ritme van de seizoenen
 • Wij brengen maandelijks een nieuwsbrief uit over opvoeding, gezondheid, binnen- en buitenactiviteiten
 • Wij verzorgen de facturatie, jaaropgaven en brengen offertes uit waarmee ouders Kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen
 • Wij controleren jaarlijks de veiligheid en hygiëne van de opvangomgeving

Onze visie

Kinderen komen steeds minder vaak in contact met echte ervaringen. Ouders krijgen het steeds drukker en zijn overal en altijd bereikbaar. De digitalisering, en ook het steeds jonger scholen en toetsen van kinderen dragen hieraan bij. Onze maatschappij wordt steeds meer prestatiegericht, waarin de cognitieve ontwikkeling (ontwikkeling van het hoofd) een steeds grotere rol gaat spelen.

InterKid, en met haar een aantal vooraanstaande pedagogen, is van mening dat naast de ontwikkeling van het hoofd, de sociaal-emotionele (ontwikkeling van het hart) en motorische (ontwikkeling van de hand) even zo belangrijk zijn, willen we een maatschappij voor onze kinderen creëren waar we oog hebben voor elkaar en de dingen om ons heen.

Onze missie

In onze begeleiding en pedagogisch beleid willen we opkomen voor het kind. Door niet resultaat- maar kindgericht te werken, waarbij kinderen in een liefdevolle omgeving spelenderwijs de wereld kunnen ontdekken. Want wanneer je je als kind prettig voelt, kom je tot spelen, kun je nieuw gedrag uitproberen, onderzoeken en emoties verwerken. Door geen standaard werkjes en activiteiten aan te bieden, maar door echte ervaringen op te doen, door goed te kijken en in te spelen op wat het kind kan en wil. De natuurbeleving speelt hierin een belangrijke rol, want natuur geeft rust, daagt uit en verwondert.

Onze voorwaarden voor optimale ontwikkeling

 • de pedagogische kwaliteit van de gastouder moet goed zijn
 • de kinderen moeten niet continu worden gestoord in hun spel
 • de kinderen moeten zich kunnen hechten aan een vaste gastouder
 • de ruimte en activiteiten moeten voldoende uitdagen en afgestemd zijn op wat het kind kan en wil
 • de natuurbeleving speelt een belangrijke rol in het dagprogramma van de gastouder

children_at_warburg_ric_mellis_06[1]

Over InterKid

Gastouderbureau InterKid is in 2004 opgericht door Pam Brumleve en Fred Kueter.

Pam Brumleve heeft educatie en communicatie gestudeerd in Amsterdam en is moeder van twee kinderen. Sinds 1997 richt zij zich op de ontwikkeling van kinderen en hoe je de wereld om hen heen op een speelse manier inzichtelijk kan maken.

Explorium

Na haar studie heeft zij voor diverse voorlichtingsdiensten van de overheid gewerkt en in 1999 is zij gestart met Explorium. Dit bedrijf ontwikkelt techniek en natuurworkshops voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

R0010013

Explorium Kinderopvang

In 2002 opende zij een kleinschalig kinderdagverblijf: Explorium Kinderopvang. Wat deze opvang zo uniek maakte was dat kinderen al op heel jonge leeftijd echte avonturen beleefden; met de bakfiets naar het strand, hutten bouwen in het bos, vliegtuigen kijken op Rotterdam Airport, musea bezoeken, dieren verzorgen op de boerderij. De opvang was een groot succes en besloten werd om samen met een aantal andere moeders meer van dit soort locaties te openen in de vorm van gastouderopvang.

Gastouderbureau InterKid in Den Haag

In 2004 startte Pam samen met haar man Fred Kueter, Gastouderbureau InterKid. Een bureau dat zich inzet voor kleinschalige en avontuurlijke opvang, waarbij niet het commerciële belang, maar het belang van het kind voorop staat. InterKid werkt al 10 jaar samen met zo’n 40 gastouders in Den Haag. Het bureau is hierdoor overzichtelijk, transparant en beheersbaar.
De klanten van InterKid zijn veelal zelf werkzaam in het onderwijs of werkzaam voor Internationale organisaties. Ze zijn kritisch en willen waar voor hun geld. De aanpak van InterKid is persoonlijk, flexibel en service gericht. Klik hier voor meer informatie over Interkid Gastouderbureau in Den Haag.

Pam Brumleve

Pam Brumleve

Fred Kueter

Fred Kueter

Klachten

Klachten

In de periode dat uw kind door een gastouder wordt opgevangen kan het zijn dat u soms niet tevreden bent over de dienstverlening van de gastouder of van InterKid. Mocht dit voorkomen, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk van u, zodat we in gezamenlijk overleg kunnen kijken wat we hieraan kunnen doen. In de meeste gevallen zal het voldoende zijn wanneer u rechtstreeks contact opneemt met de gastouder en/of InterKid om samen de problemen op te lossen. Wees openhartig over uw ontevredenheid; vaak biedt een eerlijk gesprek al een oplossing.

Met behulp van de oudercommissie hebben ouders invloed op de kwaliteit en organisatie van de kinderopvang. Maar er kan een spanningsveld ontstaan tussen de belangen van ouders en de verantwoordelijkheid van het gastouderbureau.

InterKid is geregistreerd bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Als u een klacht of een opmerking heeft kunt u dit kenbaar maken bij de oudercommissie en/of via Contact

Geschillencommissie kinderopvang en Peuterspeelzalen

 1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.
 2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
 3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
 4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
 6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.